close
Početna > Za medije > Novosti

Novosti

Pobjednici konkursa MEDIS CHALLENGE

Povodom 25. godišnjice poslovanja Medis je pripremio konkurs Medis Challenge, gdje su na saradnju pozvani ljekari i farmaceuti iz sedam država koji su od 1. septembra 2013. do 31. avgusta 2014. predstavili poster ili usmenu prezentaciju na nekom od važnih evropskih, odnosno svjetskih stručnih ili naučnih susreta.

Međunarodni stručni žiri su činili afirmirani ljekari različitih specijalnosti koji su odabrali po jednog primaoca nagrade iz svake od sedam država.

Žiri je odabrao najbolje koji će na proslavi u SNG Opera i balet u srijedu 3. 12. 2014. dobiti nagrade u iznosu od 2.500 € i umjetničku skulpturu priznatog slovenskog kipara Jakova Brdara s naslovom Budućnost.

Radove su ocjenjivali:

 • asist. dr. Alenka Spindler Vesel, dr. med., Slovenija, i mr. Neva Požar Lukanovič, dr. med., DEAA, Slovenija
 • doc. dr. Igor Kuzmanovski, Makedonija
 • akademik prof. dr. Senka Mesihović Dinarević, Bosna i Hercegovina
 • prof. dr. Géher Pál, dr. med., Mađarska
 • prof. dr. Peter Solar, Austrija
 • akademik Davor Miličić, dr. med., Hrvatska, i
 • predsjednik žirija, prof. dr. Jovica Milovanović, dr. med., Srbija

Žiri je odlučio da nagrade Medis Challenge u 2014. godinu dobiju:

 • doc. dr. Branka Mazul-Sunko, dr. med., Hrvatska, s područja anesteziologije
 • asist. dr. Ivana Basta, dr. med., Srbija, i prof. dr. Osman Sinanović, Bosna i Hercegovina, s područja neurologije
 • Savica Markovik Stanoeska, dr. med., Makedonija, s područja pedijatrije
 • mr. Michael Blaschke, Austrija, s područja farmacije
 • Áron Bécsi, dr. med., Mađarska, s područja urologije i
 • Žiga Rotar, dr. med., Slovenija, s područja reumatologije

Medis želi doprinijeti većoj međunarodnoj prepoznatljivosti stručnjaka, nosilaca znanja s područja medicine i farmacije, zato će konkurs Medis Challenge raspisati svake godine. Iskrene čestitke svim nagrađenima!

Medisove e-novosti