close
Početna > Preduzeće > Osnovni podaci

Osnovni podaci o poduzeću

Ime preduzeća:
Duže ime preduzeća:
Medis International d.o.o. Sarajevo
Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeda Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo
Lokacija ureda: Ahmeda Muratbegovića 2, 71000
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Telefaks:
E-adresa:
+387 33 559 381
387 33 221 458
info(at)medis.ba
PDV broj:
Identifikacioni broj:
Transakcijski račun:
201518200003
4201518200003
132260-2008879531 NLB


Osnovni podaci o preduzeću

Medisove e-novosti