close

 

Glavna djelatnost preduzeća Medis je medicinski marketing. Na području promocije i informisanja o lijekovima Medis je najveće nezavisno preduzeće na području Srednje i Jugoistočne Evrope.

O Medisu

Za dva desetljeća izrasli smo u uspješno međunarodno preduzeće s više od 250 zaposlenih.

Vizija i vrijednosti

Dobri smo gospodari koji se brinu o budućnosti.

Tržišta

Prisutni smo u trinaest država na području Srednje i Jugoistočne Evrope.

Medisove e-novosti